Bory Tucholskie - Park Narodowy

Jeden z największych i nielicznych – obfitujących w rzadkie gatunki roślin i zwierząt - ekosystemów w Polsce.

Park został utworzony 1 lipca 1996 roku. Jego celem jest zachowanie unikalnego na skalę Polski i Europy krajobrazu sandrowo-pojeziernego.

Na jego terenie znajdują się liczne szlaki turystyczne zarówno piesze, jak i rowerowe. Ich łączna długość wynosi 76 km. Park Narodowy Bory Tucholskie jest domem takich gatunków objętych ochroną jak bielik czy puchacz. Spotkać można się tu z naprawdę różnorodną florą i faunom. To niesamowite miejsce, do którego z pewnością będziesz chciał wrócić. Więcej informacji znajdziesz na stronie Parku.

Atrakcje w okolicy


Materiały wykorzystane przy tworzeniu działu:
Osobliwości szaty roślinnej Borów Tucholskich - Marian Boiński, Toruń 1992
Marian Boiński. (1998): Osobliwości przyrody Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Przewodnik. Toruń
Tucholski Park Krajobrazowy – Tuchola 1991- tekst Krzysztof Błażejewski, Janusz Kochanowski, Wiesław Kurowski, Janusz Umiński, Roman Wegner, Antoni Zwoliński
„Ścieżka Przyrodniczo – Dydaktyczna Jelenia Wyspa” Nadleśnictwo Tuchola - tekst: Marian Boiński, Wiesław Kaczmarek przy współpracy z Barbarą Kurowską i Bernardem Frąckowiakiem.
Folder reklamowy „Ścieżka Przyrodniczo – Leśna”, Opracowanie tekstu: Nadleśnictwo Woziwoda
Szlak wodny Brda – mapa turystyczna Warszawa 1984, tekst: Marek Sperski
„Bory Tucholskie” Janusz Umiński Gdańsk 1980r., w wersji niemieckiej tłumaczenie Brygida Czepułkowska
„The Bydgoszcz region invite you” Paweł Dzianisz, tłumaczenie Betty Przybylska, Gdańsk 1980
„Bory Tucholskie” Roman Wegner